Motorové oleje pro 4-dobé motocykly

>, Téma: Jak na to, Vydáno dne: 15. 01. 2010

Motorové oleje pro 4-dobé motocykly
Proč musí být oleje pro motocykly jiné než oleje automobilové?

oleje pro 4T Správné oleje pro mazání čtyřdobých motorů motocyklů jsou sice podobné automobilovým motorovým olejům, ale nejsou stejné! Pro posouzení kvality olejů pro supervýkonné vysokootáčkové motocyklové motory nestačí obvyklé srovnání jejich druhu, viskozity a výkonnosti. Někteří výrobci proto již vyvinuli speciální oleje, které odpovídají odlišným požadavkům na mazání motocyklových motorů. …


Co motocyklový motor potřebuje?
Moderní motocyklové čtyřdobé motory jsou vysokootáčkové motory s velkým litrovým výkonem mají malé olejové náplně, a navíc mají ve většině případů společnou náplň pro mazání motoru i převodů. Navíc se u motocyklů vyskytují konstrukční prvky, které jsou u automobilů naprosto neznámé: mokrá spojka, mokrá volnoběžka startéru. Tyto skupiny, které běží v lázni motorového oleje kladou protichůdné požadavky na motorový olej - jeho základním úkolem je snižovat tření, ale na určitých plochách musí být jistá hodnota tření zachována. Z principu je tedy vyloučeno použití moderních automobilových olejů, které jsou za účelem úspory paliva tzv. "friction modified", tedy upraveny pro minimalizaci tření.
Pro motocyklové motory jsou vyžadována maziva s velkou zatížitelností, vysokou tepelnou stabilitou a dobrou odolností vůči střihovému namáhání. Tento parametr, nezbytný pro spolehlivou funkci a životnost převodovky, představuje odolnost olejového filmu proti jeho přerušení na zubech ozubených kol. Je definován tzv. indexem střihové stability (SSI - Shear Stability Index). Jeho nízká hodnota, okolo SSI = 20, označuje výbornou stabilitu. Typický automobilový motorový olej má tuto hodnotu mezi 30 a 50. Naproti tomu špičkový závodní motocyklový olej má SSI = 5, což je naprosto výjimečná hodnota.

Jedno nebo vícerozsahové oleje?
Na úvod trochu rekapitulace: Třída oleje je dána jeho viskozitou při určité teplotě a je vykazována jako číslo třídy SAE (např. SAE 15 je olej s nižší viskozitou než SAE 50). V minulosti výrobci motorů vyžadovali (a zřídka tak ještě předepisují) použití olejů s nižší viskozitou v zimě a s vyšší viskozitou v létě, kdy viskozita olejů se stoupající teplotou klesá. Zavedení vícerozsahových olejů umožnilo používání stejného oleje po celou sezónu. Například olej SAE 15W-50 se při studeném startu v zimě chová jako SAE 15W a při provozu v letním vedru jako SAE 50.
Schopnost oleje chovat se tímto způsobem je v recepturách na základě minerálních olejů zajišťována aditivací modifikovanými polymery - tato aditiva se nazývají zvyšovače viskozitního indexu (VII - Viscosity Index Improvers). Negativní vlastností všech VII je ale jejich postupná degradace a ztráta účinnosti způsobená zejména střihovým namáháním, které je v motocyklových pohonných jednotkách velmi výrazné. Na druhé straně, některé syntetické základové oleje (zejména syntetické estery, ale i jiné,nové typy syntetických olejů) vykazují přirozené vícerozsahové vlastnosti a aditivaci pomocí VII nevyžadují.
Vedle odolnosti proti opotřebení, snižování tření a antikorozních vlastností je kvalita vícerozsahového motorového oleje dána také tím, jak si olej svoji viskozitu zachovává během výměnného intervalu. Výrobci motocyklových olejů proto věnovali značný čas a vývojové úsilí, aby jejich vícerozsahové oleje pro čtyřdobé motory motocyklů vykazovaly vynikající vlastnosti stability ("stay-in-grade").

Syntetický nebo minerální olej?
Minerální oleje jsou dostačující pro mazání většiny starších motorů i pro nové stroje s nižším měrným výkonem, ale po zavedení kategorie závodních motocyklů Superbike (1988) se stal nezbytným naprosto nový přístup k problematice mazání motocyklových motorů. Bylo sice dosaženo značných zlepšení ve vývoji konvenčních olejů na minerální bázi, ale navzdory velkému úsilí autorů receptur nedosahují úrovně ochrany potřebné pro nejnovější vysoce zatěžované motory. Tato omezení způsobuje základní chemické složení těchto produktů. Moderní motory motocyklů potřebují moderní mazání, a to vyžaduje krok k technologii syntetických maziv. Někteří výrobci zde profitují ze svého vývoje syntetických olejů pro letectví, kde bylo nutné zavedení těchto high-tech kapalin daleko dříve, než v mazání motorů silničních vozidel. Proto se v jejich sortimentu setkáváme s motocyklovými oleji různých výkonových úrovní - od plně syntetických přes oleje na syntetické bázi, polosyntetické, k olejům synteticky posíleným.

Není syntetika jako syntetika
V recepturách motorových olejů pro čtyřdobé motocykly se vyskytují jako základové oleje jednak syntetické uhlovodíkové oleje PAO, tak syntetické estery, ale i hydrokrakované minerální oleje HC. Všechny tyto oleje, posílené vhodnými aditivy, vykazují celou řadu vynikajících vlastností. Mají vyníkající mazací vlastnosti a dlouhou životnost, proto výborně chrání všechny součástky proti opotřebení, a to navíc při nízkých i vysokých teplotách.

Problémy mazání
Během studených startů motoru dochází k nejméně 50% jeho celkového opotřebení, protože všechny součásti nejsou v této době správně mazány. Při každém odstavení motoru olej stéká do olejové vany a po několika hodinách jsou některé součásti již bez potřebné ochrany. V několika prvních vteřinách po opětovném uvedení do chodu, než je dosažen plný průtok oleje všemi mazanými místy, trpí některé součásti motoru, jako např. pístní kroužky, ložiska, vačky a zdvihátka přímým kontaktem kovových ploch, na kterých dochází k nevratnému poškození povrchu. Také přísady proti opotřebení, používané v běžných motorových olejích nedosahují své plné účinnosti, dokud teplota olejového filmu, a tedy celého motoru, není 50 - 60 °C. Pokud je vozidlo provozováno na krátké vzdálenosti s delšími přestávkami, olej se nezahřeje na provozní teplotu a výsledkem je nadměrné opotřebení např. rozvodového mechanismu.
Výhodou motorových olejů posílených syntetickými estery nebo na bázi syntetických esterů je skutečnost, že vytvářejí dlouhodobě trvanlivý ochranný film na všech součástech motoru, které jsou takto chráněny od okamžiku startu.

Ochranný olejový plášť
Syntetické estery se vlivem opačné elektrické polarity svých molekul doslova přilepí ke kovovým povrchům součástí motoru a zajistí tím odolný, dokonale chránící film, který na nich zůstává i poté, kdy je motor mimo provoz a olej není dopravován na mazaná místa. Velmi významně snižují opotřebení motoru při startu a poskytují vynikající ochranu motoru v celém rozsahu provozních teplot.

Hodnocení motocyklových olejů
Pro řadu čtenářů bude asi překvapením, že nejvyšší výkonový standard podle API pro motocyklové motory byl donedávna SG. Oleje s klasifikací vyšší než SG jsou totiž orientovány na parametry úspory paliva a lehkoběžnosti v automobilových motorech a pro použití v motocyklových agregátech nejsou většinou vhodné. Posuzování výkonnosti motocyklového oleje laickým uživatelem podle klasifikace API není reálné, protože v podstatě všechny produkty zmíněnou třídu SG (někdy i vyšší) splňují. To ovšem rozhodně neznamená, že každý olej splňující API SG či vyšší je vhodný pro mazání motocyklů!
Evropská klasifikace motorových olejů ACEA je pro hodnocení olejů pro motocykly naprosto nepoužitelná, v jejích hodnotících kritériích je kladen ještě větší důraz na úspory paliva.
Absence vhodné normy pro posuzování výkonnosti motocyklových olejů byla pociťována již delší dobu. V roce 1999 vešla zásluhou tzv. Velké čtyřky (Honda, Kawasaki, Suzuki, Yamaha) v platnost nová specifikace JASO pro hodnocení olejů pro čtyřdobé motory motocyklů. Důležitou součástí testovacích procedur podle této normy je právě test tření na mokré spojce. Zatím jsou platné dvě třídy dle JASO - MA a MB.

Jaký olej tedy koupit?
Za předpokladu, že viskozitní třída nabízeného oleje odpovídá předpisu výrobce Vašeho motoru, zaměřte se na zjištění skutečnosti, zda držíte v ruce opravdu motocyklový olej. Označení třídy API SH, SJ, nebo dokonce SL Vám prozradí, olej sice splňuje požadavky na úsporu paliva v moderních automobilových motorech, ale nemusí být nutně vhodný pro mazání motoru motocyklu. Takový olej samozřejmě může vyhovět v případě, že Váš motocykl je třeba klasický BMW, Moto Guzzi, Harley Davidson (ne V-Rod), tedy stroj, který nemá výše uvedené konstrukční prvky a je z hlediska mazání podobný automobilovému agregátu. Majitelé motocyklů se společnou olejovou náplní pro motor i převodovku a s vysokým měrným výkonem motoru by se ale rozhodně měli pídit po označení JASO MA, popř. MB na obalu oleje. Dále je dobré důvěřovat značce výrobce, který se na vývoj a výrobu motocyklových maziv (nejlépe i závodních) specializuje.